Rebuild

Scroll down to discover

Những tạo tác Enso Art được chế tác bằng các vật liệu rất đặc biệt. Nếu sản phẩm cần được bảo dưỡng, đại lý bán hàng sẽ sắp xếp vận chuyển đến phòng labs để sửa chữa. Tất cả các bộ phận ngoại trừ nam châm và vỏ, sẽ được thay thế nhằm đảm bảo Quý khách tận hưởng lâu dài khoản tiền vào Enso Art.