About us

Scroll down to discover

Enso, một vòng tròn không ngắt quãng biểu hiện tâm trí tự do và tâm hồn sáng tạo; vòng tròn giác ngộ, đó là một định vị xuyên suốt và tập trung: Cung cấp cho người chơi analog cao cấp, những người không chấp nhận cây kim nào ngoài cây kim tốt nhất, trong khoản tiền trả ra.

Nhờ tài năng thiết kế và công nghệ lõi đặc biệt, mỗi sản phẩm của Enso Art đều mang đến một cá tính âm thanh riêng, điều này sẽ giúp người chơi có cơ hội tùy chọn chất âm cho dàn máy.