Nhờ tài năng thiết kế và công nghệ lõi đặc biệt, mỗi sản phẩm của Enso Art đều mang đến một cá tính âm thanh riêng, điều này sẽ giúp người chơi có cơ hội tùy chọn chất âm cho dàn máy.